Kök hücre bağışı tanıtım filmi


  
Her hakkı AÜ Tıp Fakültesi Akraba Dışı Doku Bankası'na aittir.