TRAN Nedir?
TRAN, TR (Türkiye) ve AN (Ankara) kelimelerinin kısatılarak birleştirilmesinden oluşan, Ankara Üniversitesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası’nın akronimidir. Dünyada bulunan 55 doku bankasından, Türkiye’deki iki doku bankasından biridir.
Amaçları şöyle özetlenebilir:
  • Kök hücre nakli gereksinimi olan ancak aile bireyleri arasında doku grubu uygun hiç bir verici saptanamayan hastalara kök hücrelerini bağışlamaya gönüllü olan kişilerin doku grup analizini yapmak
  • İlgili bilgileri Gönüllü Verici merkezinde saklamak
  • Ülkemizde yaşayan kök hücre vericisi arayışında olan hastaların başvurularını Akraba Dışı doku Bankasında kabul ederek hem Türkiye’deki iki doku bankasında hem de tüm dünyadaki verici adaylarından en uygununu araştırarak ülkemizdeki kök hücre nakil merkezlerine bu kök hücrelerinin gönüllüler için en uygun kök hücre toplama merkezlerinde toplanarak hastanın nakil olacağı nakil merkezine ulaşmasını organize etmek
  • Ülkemiz dışındaki hastalarla ilgili TRAN a gelen başvuruları kabul ederek Ankara Üniversitesi ‘nde kayıtlı gönüllü vericiler arasında uygun olanları araştırmak
  • Bu işlemlerin gönüllü ve hastalar açısından gizlilik ve etik kurallarına uyarak uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlamak
Merkezimiz BMDW üyesidir. BMDW'da TRAN

  
Her hakkı AÜ Tıp Fakültesi Akraba Dışı Doku Bankası'na aittir.